“Writer-Activist Ashton Applewhite” – interview with Senior Planet